ایتالیا در یک روز ۴ هزار و ۴۰۰ مهاجر سرگردان در دریا را نجات داد

01 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از آغاز سال جاری ميلادی تا کنون حدود يکصد و ده هزار مهاجر که توسط قاچاقچيان انسان با وسايل نا امن از ليبی به قصد ايتاليا در آبهای مديترانه به حال خود رها می شود، نجات يافته و به سواحل جنوبی ايتاليا انتقال داده شده اند.پروانه هدايت