تداوم عملیات مبارزه با قاچاق انسان در میان کشورهای حاشیه مدیترانه

07 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عملیات مبارزه با قاچاق انسان که بیشتر آنها را پناهجویان تشکیل میدهند از سال گذشته در حوزه مدیترانه آغاز شده است. آموزش و کمک کشورهای حاشیه دریای مدیترانه به کشورهایی مانند لیبی همچنان در این آبها ادامه دارد.