تلاش یک سازمان کاتولیکی در ایتالیا برای کمک به مهاجران

20 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان کاتولیکی کاریتاس در ایتالیا، با کمک خانواده ها برنامه ای را برای ادغام مهاجران و سازگار کردن آنها با جامعه آن کشور براه انداخته است.