وقتی یک ایستگاه مترو در شهر رم ایتالیا موزه می شود

23 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک ایستگاه متروی در دست احداث در پایتخت ایتالیا، قرار است کار یک موزه را هم انجام دهد با نمایش آثار باستانی که در طول حفاری و ساختن این ایستگاه مترو پیدا شده است. ایستگاه سَن جیوانی قرار است سال آینده در رم باز شود که بخشی از سومین خط جدید مترو در شهر است.