وزیر خارجه بریتانیا از «جنگ نیابتی» ایران و عربستان در منطقه انتقاد کرد

18 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا ضمن متهم ساختن عربستان و ایران به دامن زدن به جنگ های نیابتی در منطقه بر اهمیت نقش رهبران محلی در نزدیک کردن و رفع اختلاف گروه های مذهبی و فرقه ای مختلف تاکید کرد.