تجمع ایرانیان در رم در حمایت از معترضان در ایران: مرگ بر دیکتاتور

28 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.


در پی اعتراضات به گرانی بنزین در شهرهای مختلف ایران که به خشونت کشیده شده است، برخی از ایرانیان مقیم شهر رم در ایتالیا نیز روز سه‌شنبه ۲۸ آبان با تجمع در میدان ونیز یکی از میادین اصلی این شهر در حمایت از معترضان در داخل ایران دست به تجمع زدند و شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.