گفتگو با وزیر خارجه سابق ایتالیا؛ دیدگاه اروپایی ها درباره چهار دهه جمهوری اسلامی

25 بهمن 1397