خوراک جیرجیرک

20 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بسیاری از مردم از دیدن حشرات ناراحت و گاه منزجر می‌شوند ولی شمار اندکی هم هستند که به خوردن آنها روی آورده‌اند. جولیا تاکینی در ایتالیا با جیرجیرک غذا می‌پزد و این حشره تنها یکی از حشراتی است که او در خوراک‌هایش از آن استفاده می‌کند.