نشست فوق العاده اتحادیه اروپا برای حل مشکل مهاجران

03 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی قرار است نشست فوق العاده اتحادیه اروپا امروز در بروکسل برگزار شود ورود مهاجران به ایتالیا همچنان ادامه دارد. اتحادیه اروپا قرار است راه های موجود و گزینه ها را برای برخورد با این مشکل بررسی کنند.