تبلیغات نهادهای محیط زیستی ایتالیا علیه خودروهای دیزلی

04 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مدافعان محیط زیستی نهاد غیرِ انتفاعی «صلح سبز» در رم، پایتخت ایتالیا در اعتراض به تردد ماشین های دیزلی اقدام به نصب پوسترهای تبلیغاتی کردند.