گشایش نخستین پارک تفریحی ویژه موادغذایی، در بولونی ایتالیا

20 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اولین پارک تفریحی جهان که به مواد غذایی اختصاص داده شده روز چهارشنبه در بولونی ایتالیا به روی عموم گشوده می شود. این پارک تفریحی غذایی توسط امپراتوری غذایی ایتالیا و به منظور جلب گردشگران خارجی و افزایش صادرات محصولات غذایی ایتالیایی ایجاد شده است.