نمایشگاه هنر و غذا در ایتالیا

07 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک نمایشگاه جدید منحصر به فرد در ایتالیا غذای روح مردم شده است. نمایشگاه"هنر و غذا: رسوم از سال ۱۸۵۱" ارتباط بشر با خوردنی ها را مورد مطالعه قرار میدهد.