نگاهی به هفته مد میلان در ایتالیا؛ کلکسیون های پائیزه - زمستانه

27 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سری به هفته مد لباسهای مردانه میلان می زنیم. کلکسیون های پائیزه - زمستانه ۲۰۱۸ دو مارک لوکس مشهور ایتالیایی، پرادا و مارنی