طراحی ربات‌های جدید در ایتالیا برای سفر به مریخ

13 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که اروپا برای سفر احتمالی به ماه و در آینده دورتری به مریخ آماده می شود دانشمندان ربات ها را برای این سفرهای فضایی آماده می سازند.