موزه مصر در شهر تورین ایتالیا

10 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برای اولین مصر شناسان، سفر به موزه مصر در شهر تورین ایتالیا، کاری ضروری بود. اکنون، مدیر جدید موزه می خواهد اعتبار این موزه تقریباً ۲۰۰ ساله را به آن باز گرداند.