آمریکا نامه به سرقت رفته کریستف کلمب را به ایتالیا برگرداند

29 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا نامه ای را که کریستف کلمب در سال ۱۴۹۳ میلادی در شرح اکتشاف آمریکا نگاشته بود، روز چهارشنبه تسلیم مقام های ایتالیا کرد.