تاکسی رایگان برای بیماران سرطانی در فلورانس

18 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک راننده تاکسی غیر عادی در شهر فلورانس در ایتالیا بیماران سرطانی را رایگان به مقصد می رساند و اگر فرصت داشته باشند برای گردش در شهر می چرخاند. کاترینا بلاندی، تاکسی اش را شوهرش به ارث برد که هفده سال قبل از بیماری سرطان ریه درگذشت.