فیلمبرداری جیمز باند در رم

12 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دست اندرکاران و بازیگران جدیدترین فیلم "جیمز باند" برای فیلمبرداری بخش هایی از فیلم به شهر باستانی رم رفته اند.شهرداری رم، پیش بینی میکند که فیلمبرداری در رم، منبع در آمد خوبی است و برای اقتصاد شهر هم مفید خواهد بود.