بازگشت اشیای عتیقه ایتالیایی به صاحبان قانونی

07 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تلاش و همکاری بین آژانس های امنیتی آمریکا و ایتالیا به بازگشت اشیای عتیقه ایتالیایی به صاحبان قانونی اشان منتهی شد.