جان گرفتن نقاشی های کاراواجو در رم

10 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تعدادی از آثار مشهور کاراواجو هنرمند صاحب سبک قرن شانزدهم بر دیوارهای نمایشگاهی در رم جان گرفته اند و با کمک فن آوری چهره متفاوتی از خود را به نمایش گذاشته اند.