هفته ی مد میلان

02 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در اولین روز برگزاری هفته ی مد میلان آلبرتا فرتی از آخرین مجموعه طرح های خود رونمایی کرد. گزارش پیش رو از علی نژادی.