فیلمی از آتش سوزی یک کامیون در ایتالیا؛ ۲ نفر کشته و ۷۰ نفر زخمی

17 مرداد 1397