نخست وزیر ایتالیا در تهران؛ هفت سند همکاری امضا شد

24 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ماتئو رنتزی، نخست وزیر ایتالیا، امروز همراه با هیاتی از مدیران ارشد دولتی و بازرگانان این کشور وارد تهران شد و حسن روحانی رییس جمهور ایران از او استقبال کرد. وبسايت رسمی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم از ديدار آقای رِنزی با آیت الله خامنه ای خبر داده است.