عیسی داوودی، کودک کار پیشین افغان: ۲۳ ساله‌ام اما هنوز بی‌هویتم

24 خرداد 1400