دومین روز از آتش بس ۳ روزه میان اسرائیل و حماس در نوار غزه

15 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آتش بس ۳ روز ه میان اسرائیل و حماس در نوار غزه وارد دومین روز خود شد، و در قاهره نمایندگان اسرائیل و فلسطینی ها تلاش می کنند پیش از پایان مهلت آتش بس موقت، شرایط دستیابی به آتش بسی پایدار را بررسی کنند.