نوآوری یک اسرائیلی برای دسترسی مردم به نوآوری‌های نوپا

16 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پنج سال پیش یک سرمایه گذار اسراییلی بنام «جان مدود» شرکتی راه‌اندازی کرد که به مردم اجازه می دهد تا برخی از جدیدترین و نوآورترین فناوری های نوپا را که در نشست سرمایه گذاران ارائه می شوند، بخرند.