جوان ترین سر نوازنده ارکستر در جهان

24 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیوید رد زینسکیِی ویولونیست ۲۸ ساله در ارکستر فیلارمونیک اسرائیل شروع به کار کرد. استخدام جوان ترین ویولونیست به عنوان سر نوازنده ارکستر باعث شگفتی در صحنه موسیقی کلاسیک اسرائیل شده است.