اسرائیل خواستار اقدام سازمان ملل علیه استقرار رژیم ایران در سوریه شد

06 آذر 1399