نسخه کامل گفتگو با سرکنسول اسرائیل در لس آنجلس درباره اهمیت توافق تاریخی اسرائیل و امارات

20 شهریور 1399