تلویزیون اسرائیل از حمله هوایی آن کشور در سوریه خبر داد

13 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شبکه دو تلویزیون اسرائیل به نقل از برخی منابع خارجی گزارش داده است هواپیماهای اسرائیل به اهدافی در شمال دمشق حمله کرده‌اند. به نظر می‌رسد حملات هوایی احتمالی اسرائیل در راستای جنگ داخلی سوریه نبوده و اهداف دیگری را پیگیری می کرده است.گزارش گیتا آرین