تولید ماده ای توسط متخصصان اسرائیلی برای ترمیم سریع سوختگی پوست

05 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

متخصصان اسرائیلی ماده ای را تولید کرده اند که با اسپری کردن روی محل سوختگی پوست، در ترمیم آن تاثیر بسیار موثری دارد.