پروژه اسرائیلی ها برای استفاده گسترده از انرژی خورشیدی

29 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسرائیل بین ماه های مه و اکتبر تقریبا هر روز آفتابی است و دولت آن کشور و دست اندرکاران صنعت انرژی خورشیدی از این مساله بهره می گیرند.