گزارش خبرنگار «آی ۲۴ نیوز» از تنش و نگرانی‌ها در شهرهای مختلف اسرائیل

25 اردیبهشت 1400