تظاهرات اعتراضی در اسرائيل برای تغيير در ساختار سياسی

17 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ده‌ها هزار نفر از مردم اسرائيل با تجمع در ميدان رابين شهر تل آويو خواستار تغيير در ساختار سياسی اسرائيل و حذف بنيامين نتانياهو، نخست وزير، از انتخابات ۲۶ اسفند شدند. اين تظاهرات به‌دعوت يک نهاد غير انتفاعی برگزار شد و با اينکه از سوی هيچ‌يک از احزاب سياسی اسرائيل رسماً پشتيبانی نشده بود، طرفداران احزاب چپ و ميانه رو اسرائيل و جناح چپ حزب سوسيال دموکرات مرتز در آن غرفه‌های تبليغاتی داشتند. گزارش از پروانه هدايت.