نتانیاهو تنها چند ساعت برای تشکیل کابینه فرصت دارد

16 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نخست وزیر اسرائیل تا آخر وقت روز چهارشنبه فرصت دارد تا کابینه ائتلافی خود را معرفی کند؛ در غیر این صورت باید از مقام خود کناره‌گیری کند. تصميم غيرمنتظرۀ وزير خارجۀ اسرائيل برای پيوستن به صف احزاب مخالف بنيامين نتانياهو، نخست وزير را در تنگنايی پيش بينی نشده قرار داده است.