نخستین نشست کابینه جدید اسرائیل برگزار شد

25 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود که برای چهارمین بارنخست وزیر اسرائیل شده است، نخستین جلسه کابینه جدید خود را روز جمعه پس از فائق آمدن بر کشمکشهای درون حزبی در ترکیب دولت تازه، در اورشلیم تشکیل داد. حزب لیکود در انتخابات کنست ،در ۱۷ مارس/26 اسفندماه، بر رقیبان خود پیروز شد. گزارش فرهاد پولادی