حماس بار دیگر آتش بس را رد کرد

07 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تشکیلات خودمختار فلسطینیان خواستار برقراری آتش بس ۲۴ ساعته شد، تا در پناه آن اقدامات انسان دوستانه انجام شود. بر اساس یک نظر سنجی در اسرائیل، ۸۷ درصد از مردم آن کشور از نبرد علیه پیکار جویان حماس دفاع می کنند.