اختصاص منابع مالی برای مدارس پناهجویان فلسطینی

07 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مدارس تحت پوشش سازمان امداد و کار برای پناهجویان فلسطینی، وابسته به سازمان ملل متحد، امروز، چهارشنبه، در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه باز شد. این سازمان موفق شد پس از تصمیم آمریکا، برای کاهش کمک به این سازمان، منابع مالی برای باز شدن این مدارس را تامین کند. گزارش شهرام بهرامی