مصوبه پارلمان اسرائیل درباره شهرک سازی ها در کرانه باختری

16 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک کارشناس حقوق بین الملل می گوید مصوبه پارلمان اسرائیل دایر بر خانه سازی در زمین های مالکان خصوصی فلسطینی در کرانه باختری رود اردن به اعتبار جهانی اسرائیل آسیب جدی می رساند. این مصوبه با محکومیت شماری از دولتها رو به رو شده و در درون کابینه بنیامین نتانیاهو شکاف انداخته است.