ادامه درگیری میان سربازان اسرائیلی با فلسطینی ها

13 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اسرائیل نیروهای نظامی اش را به مرز غزه اعزام کرد. همزمان مراسم خاکسپاری نوجوان فلسطینی دراورشلیم شرقی به درگیری میان سربازان اسرائیلی با فلسطینی ها کشید. پلیس ضد شورش اسرائیل اکنون در این منطقه به حال آماده باش درآمده است