برغم تلاش‌های بین‌المللی، آتش‌بس در غزه برقرار نشد

24 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

برغم تلاشها رای آتش بس در خاور میانه و پیشنهاد میانجیگری مصر جنگ در باریکه غزه ادامه دارد! صبح سه شنبه، کابینه اسرائیل با پیشنهاد آتش بس در باریکه غزه موافقت کرد، اما دقایقی پس از آن، حماس با این طرح مخالفت کرد.