نگاهی به تحولات غزه

10 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آتش بس در نوار غزه یکبار دیگر شکسته شد. اسرائیل و حماس انگشت اتهام را بسوی یکدیگر نشانه می روند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا حماس را مسئول شکست آتش بس دانسته است.