نگاهی به ادامه تنش‌های بین اسرائیل و فلسطینی‌ها؛ آمریکا مذاکرات را ادامه می‌دهد

25 اردیبهشت 1400