گزارش صدای آمریکا از نظرسنجی درباره برنده جنگ غزه

12 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از بیش از ۷ هفته جنگ شهروندان اسراییل و فلسطینینان به پاک سازی و بازسازی ساختمان هایی می پردازند که صدمه دیده یا با خاک یکسان شده است.