درگیری میان اسرائیل و حماس در نوار غزه وارد سومین هفته شد

31 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

درگیری میان اسرائیل و حماس در نوار غزه وارد سومین هفته شد. حملات هوائی اسرائیل روز سه شنبه هم نوار غزه را در هم کوبید. راکت اندازی حماس نیز به اسرائیل کماکان ادامه دارد. در همسایگی این درگیری وزیر امور خارجه آمریکا با مقامات مصری و اتحادیه عرب در صدد متوقف کردن تبادل آتش میان دو طرف است.