بیمارستانها در میان خشونت های اسرائیل ها و فلسطینیان به نماد همزیستی تبدیل شده اند

12 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موج تازه خشونت ها میان اسرائیلی ها و فلسطینیان همچنان ادامه دارد اما حتی در میان این درگیری ها هم مکان هائی هست که این خشونتها و سرخوردگی ها به آنجا راه ندارد؛ بیمارستانها و درمانگاههایی که نماد پیوند همزیستی و صلح است . گزارش سارا دهقان