ادامه درگیریها میان حماس و اسرائیل

17 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

موشک پرانی حماس و مرگ شهروندان اسرائیل، خط قرمز اسرائیل است. شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل می گوید، پیکارجویان حماس باید به پرتاب موشک به شهرک های جنوب اسرائیل پایان دهند.