ادامه درگیری های بین فلسطینی ها و اسرائیل

18 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ادامه درگیری های بین فلسطینی ها و اسرائیل دهها تن در باریکه غزه کشته شدند. بنا به گزارشها ،حداقل ۳۶ نفر در نقاط مختلف نوار غزه کشته و حدود ۱۰۰ نفر زخمی شده اند. با این حال نشانه ای از کاهش درگیریها دیده نمی شود .