تبادل آتش میان اسرائیل و حماس فروکش نکرد

03 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شمار تلفات فلسطینی ها از ۸۰۰ نفر هم گذشت. تبادل آتش میان اسرائیل و حماس جمعه هم فروکش نکرد. گفته میشود یک عضو عمدهء جهاد اسلامی در حملهء اسرائیل کشته شده. قرارست امروز کابینهء امنیتی اسرائیل دو گزینه را بررسی کند: به حملات خود ادامه دهد.