آتش بس در نوار غزه یکبار دیگر شکسته شد

10 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آتش بس در نوار غزه یکبار دیگر شکسته شد. اسرائیل و حماس انگشت اتهام را بسوی یکدیگر نشانه می روند. فلسطینیان از مرگ ده ها نفر در عملیات نظامی اسرائیل تنها ساعاتی پس از شروع آتش بس در روز جمعه خبر می دهند و اسرائیل می گوید موشک پرانی های فلسطینیان به جنوب اسرائیل ادامه دارد.